Fir'aun Itu Tempatnya di Neraka (2)


Lebih dari itu, ia meminta kepada menterinya, Haman agar membangun gedung tinggi untuk melongok –dalam anggapan mereka—kepada Tuhan Musa Alaihis-Salam, dan Fir’aun mendustakan hal itu. Demikianlah sebagaimana yang disebutkan Allah dalam fiiman-Nya, “Dan Fir’aun berkata, ‘HaiHaman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta.” (Al-Mu’min: 36-37). Lalu, orang-orang Jahmiyah mengikutinya. Mereka mendustakan jika Allah berbicara, atau berada di langit di atas Arasy-Nya jauh dari makhluk-Nya. Demikianlah, kaum Fir’aun dan kawan-kawan dekatnya mengikuti diri-nya, sampai Allah membinasakan mereka dengan ditenggelamkan dalam lautan. Allah menjadikan hal itu sebagai pelajaran bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dan sebagai ancaman bagi musuh-musuh-Nya yang menafikan sifat-sifat Tuhan. Islampos
http://goo.gl/bbeyWF

Related Posts

Fir'aun Itu Tempatnya di Neraka (2)
4/ 5
Oleh